Instituto Galego de Promoción Económica
Next Generation Galicia

Recuperación, Transformación e Resiliencia

PlayPause
previous arrow
next arrow

30.000 M€

Exportacións

135 M€

Axenda Financeira

15 M€

Axenda Startups

Con periodicidade anual e dende 2011 vense celebrando a Semana Internacional Contract Galicia co obxectivo de achegar as tendencias e oportunidades de negocio internacionais e promover a reunións e networking entre as empresas do sector e nomeados prescriptores internacionais, poñendo a Galicia no punto de encontro.

A XII edición da Semana Internacional Contract Galicia de este ano xa está chamando á porta,  o evento como ven sendo habitual contará con duas partes:

Xornada Inaugural o día 17 de Outubro 2022 no Parador Costa da Morte (Muxía), edificio arquitectónico de gran singularidade e bo exemplo da colaboración industrial e de servizos de empresas e profesionais galegos vinculados ao Canal Contract.

Xornada de networking e reunións individuais entre empresas e cos prescriptores e relatores participantes, os días 17-18 de Outubro 2022 en Muxía e en Santiago de Compostela respectivamente.

Estamos a cerrar o programa pero xa podemos confirmar a participación dos seguintes expertos internacionais

En cumprimento do artigo 13, epígrafe 4.3 da Lei de Transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, neste apartado dase publicidade ás axudas concedidas polo IGAPE. O importe concedido corresponde a subvencións nos programas de investimentos, mellora, competitiva, emprendedores e internacionalización; tamén noutros como o re-Móvete. Nos programas financeiros, o importe concedido corresponde a gastos financeiros ou á subsidiación achegada polo Igape para que os prestamos habilitados mediante os correspondentes convenios con entidades financeiras e sociedades de garantía recíproca teñan mellores condicións para os beneficiarios; o importe, neste caso, é proporcional ao volume do préstamo concedido ao beneficiario pola correspondente entidade financeira.

Cómpre ter en conta os seguintes aspectos:

 • Liñas en concorrencia non competitiva.- No marco dos programas de apoio que están abertos de xeito continuado ou durante amplos espazos temporais-, como os de incentivos a proxectos de investimentos empresariais, emprendedores, internacionalización ou liñas de financiamento subsidiado, as solicitudes vanse recibindo, avaliando, resolvendo e publicando ao longo de todo o ano.
 • Liñas en concorrencia competitiva.- Os programas de apoio regulados polo procedemento de concorrencia competitiva, como os referidos a innovación, competitividade ou proxectos colaborativos convócanse unha ou dúas veces por ano, con prazos marcados para a presentación de solicitudes. Unha vez rematado o prazo fixado, avalíanse, resólvense e publícanse todos os beneficiarios ao mesmo tempo.
 • Proxectos colectivos ou colaborativos.- A práctica totalidade das liñas de axudas do Igape teñen como destinatario final empresas individuais. Con todo, algunhas liñas orientadas a favorecer a mellora da competitividade empresarial ou a internacionalización están abertas a proxectos de carácter colectivo ou colaborativo, presentados por organismos intermedios de carácter empresarial pero destinados a prestar servizos de formación, asesoramento e mellora competitiva a conxuntos de empresas individuais.

Debido á diversidade das liñas, tanto polos seus obxectivos como polo sistema de convocatoria e resolución, as axudas publicadas nun mes non son referencia suficiente para observar evolucións, tendencias ou variacións temporais no marco xeral de apoios do Instituto, cuestións que deberán analizarse avaliando prazos de tempo maiores.

Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web Portal IGAPE.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Poden existir problemas para percibir algúns elementos do sitio afectando aos requisitos 9.1.1.1 Contido non textual, 9.1.2.2 Subtítulos (pregravado), 9.1.3.1 Información e relacións, 9.1.4.3 Contraste (mínimo) e 9.1.4.11 Contraste non textual de UNE-EN 301 549:2019.
  • Pódense experimentar problemas no acceso ás funcionalidades dos elementos do sitio afectando aos requisitos 9.2.1.1 Teclado, 9.2.4.4 Propósito das ligazóns (no seu contexto) e 9.2.4.7 Visibilidade do foco de UNE-EN 301 549:2019.
  • Pode non estar dispoñible algunha información relativa a elementos do sitio que afecte a comprender como usar estes elementos ou a información que proporcionan afectando aos requisitos 9.3.1.2 Idioma das partes, 9.3.3.1 Identificación de erros e 9.3.3.2 Etiquetas ou instrucións de UNE-EN 301 549:2019.
  • Algúns navegadores ou produtos de apoio poden experimentar problemas para interpretar algúns elementos deste sitio afectando ao requisito 9.4.1.1 Procesamento de UNE-EN 301 549:2019.
 2. carga desproporcionada: non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

 

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 14/12/2021.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 14/12/2021.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 14/12/2021.

Ligazóns relacionadas

Círculos y triángulos - ilustración

Coñece doingbusiness, a plataforma de colaboración da Consellería de Economía, Empresa e Innovación para a redución das cargas administrativas ás empresas.

Buscamos implicar a autónomos, empresas e emprendedores para que nos comuniquen os obstáculos administrativos que atopen na súa actividade económica, e recomenden melloras na regulación.

Se es unha empresa, autónomo/a ou emprendedor/a

Podes achegarnos as túas propostas para impulsar unha Galicia con menos barreiras burocráticas, colaborar con nós para facer unha lexislación máis sinxela propoñendo melloras ou axudarnos a identificar os obstáculos á actividade empresarial.

Saber máis de Oficina Doing Business

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.