Extranet de Entidades Financeiras e SGRs

Este espacio é de uso exclusivo de entidades colaboradoras (entidades financeiras e SGRs). Para utilizar esta aplicación necesita dispor dun certificado X509.V3. Este certificado asegura a identidade do usuario e a confidencialidade da comunicación entre vostede e o IGAPE.

Información especializada: 900 81 51 51

Acceso privado á extranet

notificación telemática