IGAPE Responde - ilustración

Seguindo os principios recollidos na normativa vixente, o IGAPE pon á disposición dos cidadáns os seguintes contidos relevantes.

Máis información

Últimas convocatorias de emprego:

 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2023 pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas e se require documentación relativa á base I.4, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2023 pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas e se require documentación relativa á base I.4, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso - oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución
 • Listaxe de persoas que deberán acreditar a posesión do título do Celga 4, ou da súa equivalencia, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) - Listaxe acreditación do título de galego
 • Preguntas frecuentes. Procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/201, de 28 de decembro - Consultar
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso - oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución - Modelo declaración responsable
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución - Modelo declaración responsable
 • Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso - oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución - Solicitude - Declaración de méritos
 • Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución - Solicitude - Declaración de méritos
 • Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se resolve o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da Unidade de Proxectos Estratéxicos) - Consultar
 • Lista definitiva coas puntuacións do proceso selectivo e proposta de selección - Consultar
 • Lista provisional coas puntuacións do proceso selectivo - Consultar
 • Lista definitiva puntuacións 1ª fase UPE. 1ª fase do procedemento selectivo xefe/a da Unidade de Proxectos Estratéxicos. Convocatoria para a realización da segunda fase do procedemento selectivo - Consultar
 • Lista provisional puntuacións UPE. 1ª fase do procedemento selectivo xefe/a da Unidade de Proxectos Estratéxicos - Consultar
 • Lista definitiva admitidos e excluídos UPE - Consultar
 • Nomeamento Comisión de Selección UPE - Consultar
 • Lista provisional admitidos e excluídos UPE - Consultar
 • Resolución e bases. Convocatoria xefe Unidade Proxectos Estratéxicos - Consultar
 • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2021 pola que se anuncia a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante de Subdirección de RRHH e Xestión Administrativa nesta entidade - Descargar
 • Comisións de servizo da Xunta de Galicia - Consultar

Logotipos e documentación:

 
Facturación electrónica - ilustración

Facturación electrónica

No Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia pódense presentar facturas en formato Facturae a calquera das entidades adheridas ao mesmo e consultar o seu estado de tramitación.

Máis información

Contratacións - ilustración

Contratacións externas

Nas súas contratacións externas de bens e servicios, o Igape, de acordo coa súa forma xurídica de ente de dereito público, sométese á Lei de contratos das administracións públicas.

Polo tanto, exceptuando os casos permitidos pola Lei de contratos das administracións públicas, tódalas contratacións que o instituto realiza son anunciadas no Diario Oficial de Galicia e sometidas a un proceso regulamentado de presentación de ofertas e avaliación destas. Parte deste proceso constitúeo a descrición detallada das condicións técnicas e administrativas que rexerán as contratacións, nos documentos denominados pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas.

Seguindo a normativa vixente para as contratacións públicas dos organismos dependentes da Xunta de Galicia, a documentación relativa a estas pódese obter de xeito electrónico en Contratos de Galicia.

Accede a Contratos de Galicia

A información sobre as contratacións resoltas publicase no sistema SILEX da Xunta de Galicia

Accede ao SILEX