Numerosas empresas nacionais e estranxeiras elixiron Galicia como destino dos seus investimentos
Quero investir en Galicia - Avioneta

Sectores máis relevantes
do investimento

 • Galicia Calidade
 • 6,9% PIB de Galicia
 • +2.500 empresas con presencia internacional
 • Industria conserveira punteira no mundo
 • 14.450 M€ de facturación
 • 12% do emprego industrial
 • 15 de cada 100 automóbiles fabricados en España veñen de Galicia
 • Primeiro coche autónomo en recorrer estradas españolas
 • 6,1% do PIB de Galicia
 • encabezamos industria en España
 • 300 empresas exportadoras
 • 12.000 empregos
 • 30 empresas traballan a nivel internacional
 • +100 M€ de inversión estes anos
 • +1200 empregos
 • vangarda de vehículos non tripulados
 • 8% das compañías de España
 • +4.000 empregos
 • +100 patentes ao ano
 • primeira incubadora de novos fármacos
 • 2,1% do PIB
 • 22.000 empregos
 • pioneiros en I+D+I
 • +2.500M€ de facturación
 • 4,3% do PIB
 • +32.000 empregos directos e indirectos
 • líderes en produción eólica
 • 80% da enerxía consumida é limpa
 • 1,8% PIB
 • 2M de hectáreas de superficie arboredo
 • metade da madeira cortada en España ven de Galicia
 • 9 potencia forestal Europa
 • 1º produtor mundial de lousa
 • 5ª potencia mundial de granito
 • +3.000 postos de traballo
 • +1.500 empresas exportadoras
 • 11% do PIB
 • +5M de turistas ao ano
 • Camiño de Santiago
 • Patrimonios da Humanidade

Investimento
estranxeiro

A maior parte dos investimentos do exterior en Galicia, proveñen de países da Unión Europea, aínda que tamén houbo importantes investimentos de países como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Xapón e China

En liña coa normativa da UE, é de destacar a liberalización practicamente total que rexe en materia de investimentos estranxeiros e de control de cambios.

img montes galicia