IGAPE Responde - ilustración

Seguindo os principios recollidos na normativa vixente, o IGAPE pon á disposición dos cidadáns os seguintes contidos relevantes.

Máis información

Últimas convocatorias de emprego:

  • Lista provisional puntuacións UPE. 1ª fase do procedemento selectivo xefe/a da Unidade de Proxectos Estratéxicos - Consultar
  • Lista definitiva admitidos e excluídos UPE - Consultar
  • Nomeamento Comisión de Selección UPE - Consultar
  • Lista provisional admitidos e excluídos UPE - Consultar
  • Resolución e bases. Convocatoria xefe Unidade Proxectos Estratéxicos - Consultar
  • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2021 pola que se anuncia a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante de Subdirección de RRHH e Xestión Administrativa nesta entidade - Descargar
  • Comisións de servizo da Xunta de Galicia - Consultar

Logotipos e documentación:

 
Facturación electrónica - ilustración

Facturación electrónica

No Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia pódense presentar facturas en formato Facturae a calquera das entidades adheridas ao mesmo e consultar o seu estado de tramitación.

Máis información

Contratacións - ilustración

Contratacións externas

Nas súas contratacións externas de bens e servicios, o Igape, de acordo coa súa forma xurídica de ente de dereito público, sométese á Lei de contratos das administracións públicas.

Polo tanto, exceptuando os casos permitidos pola Lei de contratos das administracións públicas, tódalas contratacións que o instituto realiza son anunciadas no Diario Oficial de Galicia e sometidas a un proceso regulamentado de presentación de ofertas e avaliación destas. Parte deste proceso constitúeo a descrición detallada das condicións técnicas e administrativas que rexerán as contratacións, nos documentos denominados pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas.

Seguindo a normativa vixente para as contratacións públicas dos organismos dependentes da Xunta de Galicia, a documentación relativa a estas pódese obter de xeito electrónico en Contratos de Galicia.

Accede a Contratos de Galicia

A información sobre as contratacións resoltas publicase no sistema SILEX da Xunta de Galicia

Accede ao SILEX