Resolucións definitivas

Nesta páxina publícanse as resolucións definitivas dos procedementos que prevén a súa publicación en Internet. Nestes procedementos a data de publicación que se indica é equivalente á data de notificación ao interesado, aos efectos de cómputo de prazos.

Pódense descargar por separado dous documentos para cada procedemento. O primeiro é o corpo da resolución conxunta, que establece o resultado da concorrencia competitiva. O segundo é o anexo relativo a cada expediente, que poderá ser descargado polo solicitante, utilizando o CIF da empresa e o código IDE.

notificación telemática
CódigoDescrición do procedementoData de publicaciónResolución ConxuntaAnexo Particular
IG190.2022.2 Programa Re-Acciona convocatoria 2022.2 11/05/2022 --- (non aplicable)
IG190.2022.1 Programa Re-Acciona convocatoria 2022.1 29/04/2022 --- (non aplicable)
IG240.2021.1 Axudas do Igape á dixitalización Industria 4.0 02/02/2022 Descargar
IG239.2021.1 Obradoiros do Igape á dixitalización Industria 4.0 02/02/2022 Descargar
IG107.2021.1 Axudas para novos emprendedores 24/11/2021 Descargar
IG193.2021.1 Axudas ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) 20/09/2021 Descargar
IG284.2021.1 Selección de entidades colaboradoras para a xestión do programa re-acciona COVID-19 02/09/2021 (non aplicable)
IG230.2020.1 Axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas) 04/05/2021 Descargar
IG190.2020.4 Programa Re-Acciona convocatoria 2020.4 15/03/2021 --- (non aplicable)